Elämäni arkkitehtina

Merkityksiä työssäni – Arkkitehtitoimisto Juhani Katainen 1968 – 2020

Muistoja matkan varrelta

Katkelmia nuoruudestani

Kuvia, arkkitehtuuria ja kirjoja